Menu

[고양파주] 다큐영화 ‘유전자룰렛’ 영상 대여

 

[다큐영화 ‘유전자룰렛’ 영상 대여]

 

‘유전자룰렛’은 GMO의 위험성을 알리는 다큐영화입니다.

한살림 GMO를 반대한다는 취지를 널리 알리고자

‘유전자룰렛’을 상영하길 원하는 단체에게 누구나 제공하고자 합니다.

시간과 장소가 정해져 있는 곳에서 상영하는 것이 아니라

언제 어디서든 볼 수 있도록 준비했습니다.

많은 분들의 관심과 참여 부탁드립니다.

 

  • 일시 : ~ 11월 30일(목)
  • 대여장소 : 한살림고양파주 사무국
  • 상영장소 : 제한없음
  • 대상 : 고양파주 내 ‘유전자룰렛’ 상영을 원하는 단체 누구나
  • 문의 : 070-8228-4613
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 한살림고양파주 홈페이지

목록보기